نانو ضدآب و لک کیف و کفش


هیچ مایع خارجی یا ماده چربی  نمی تواند به سطح کفش شما نفوذ کند. این پوشش از کفش شما  درمقابل گل ولای ،گردوغبار ،روغن ،لکه ،رطوبت،ودیگر مایعات سرد وگرم و غیره.. محافظت می کند.

 

  • محافظت عالی ازکفش شما  در برابر لکه، روغن و گل و لای  
  • بدون تغییر رنگ در مقابل نور خورشید
  • به سادگی و تنها با کمی آب تمیز می شود  
  • کاملأ نامرئی است
  • کاهش استفاده از مواد شوینده شیمیایی تا ۹۰٪
  • دوست دار محیط زیست با کاهش استفاده از مواد پاک کننده شیمیایی