راه های ورود نانو ذرات به جریان خون

ایده های مطرح شده فناوری نانو در صنعت لاستیک سازی
تیر ۲۲, ۱۳۹۴
نانو تمیزکننده شوره نمای ساختمان ( آجر و سنگ )
تیر ۲۵, ۱۳۹۴
راه های ورود نانو ذرات به جریان خونReviewed by مدیر on Jul 16Rating:

۱- راه وابسته به کلاترین که راه “کلاسیک” انتقال به درون سلول است. لیگاند متصل به گیرنده، وارد وزیکولی پوشیده از کلاترین شده و در ادامه وارد سلول می ‏شود. سپس این وزیکول کم‏کم متلاشی شده و به اندوزوم تبدیل می‏ گردد. در داخل اندوزوم، لیگاند از گیرنده جدا شده، گیرنده مجددا به سمت غشای سلولی رفته و لیگاند به سمت اندوزوم نهایی می‏ رود. این اندوزوم نهایی با اتصال به لیزوزوم باعث واکنش بر لیگاند می‏ شود.


۲- Calveolae ساختارهای غشایی غنی از اسفنگولیپید و کلسترول هستند که در ورود گیرنده‏هایی که دارای گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول و یا متصل به G-protein باشند، نقش دارند. Calveolae ایجاد وزیکولی به نام caveosome می‏کند که در نهایت به جسم گلژی متصل می‏شود. این مسیر ورودی به اندازه‏ی سایر راه‏های ورود ذرات اهمیت ندارد.


۳- ماکروپینوسیتوز فرآیندی است که در آن سلول‏ها با کمک ماشین انقباضی اکتین و میوزین خود، برجستگی‏ های غشایی را بزرگتر کرده و سپس با کمک همین ساختار اندوزومی ایجاد شده، حجم بالایی از مایعات خارج سلولی را وارد خود می‏کنند. این اندوزوم ایجاد شده می‏تواند هم به لیزوزوم متصل شود و هم اینکه مجددا به سطح سلول بازگردد. این روش با کمک سیگنال‏هایی نظیر فاکتور رشد فعال می‏ شود.


۴- روش دیگری که چندان شناخته شده نیست بدون کمک کلاترین و کالوئولین رخ می‏دهد که طی آن یک اندوزوم ایجاد و سپس به جسم گلژی وصل می‏ شود.
هر کدام از این مسیرها در ورود نوعی از نانوذرات استفاده می‏شوند که به ویژگی‏ های سطحی نانوذره، نوع سلول و ویژگی‏ های زیستی فرد بستگی دارد.


۵- ترکیبات زیستی و شیمیایی برای هدف‏ گذاری اختصاصی سلول
هرچند هنوز هم دارورسانی اختصاصی به سلول‏ها یک چالش محسوب می‏ شود اما روش‏هایی برای بهبود این مساله یافت شده است. یکی از این راه‏ها، اتصال آنتی‏بادی به نانوذرات است زیرا تحقیقات نشان داده است که آنتی‏ بادی موجب بهبود جذب و اثر ضد سرطانی داروها می‏ شود.
یک راه دیگر برای دارورسانی هدفمند، استفاده از فاژ است. در اینجا پروتئین‏هایی در سطح باکتریوفاژ بیان می‏ شوند که توانایی شناسایی و در نهایت اتصال به یک مولکول هدف را خواهند داشت.

بحث و نتیجه‏ گیری

علم استفاده از نانوذرات روز به روز در حال گسترش و پیشرفت است. یکی از رویکردهای استفاده از این ذرات در علم پزشکی، کاربرد وریدی و ورود مستقیم آنها به جریان خون است. نانوذرات در مقایسه با ذرات عادی زمان بیشتری را در بدن باقی می‏ مانند و نیز ورود بهتری به بافت ‏ها از خود نشان می‏ دهند که علت آن اندازه‏ کوچک ذرات است. اما همین ذرات نیز برای ورود به بافت‏ها و سلول‏ها می‏ بایست از سدهای زیادی عبور کنند تا قابلیت دارویی خود را نشان دهند. مطالعات بر روی نحوه‏ عبور نانوذرات از سدهای بدن همچنان ادامه دارد زیرا مکانیسم دقیق عبور آنها مشخص نیست و برای بهره‏ گیری بهتر از ساختارهای نانو می‏ بایست این نقاط نامفهوم رفع شوند تا دارورسانی به بهترین نحو امکان‏ پذیر گردد.

error: Content is protected !!